ZZP Kameleonpolis
   
 
 
   
 
 
         
 

Indien u geen Zelfstandige Zonder Personeel bent, hebben wij binnen dit Bedrijvenpakket geen mogelijkheden. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw bemiddelaar.

       
       
       
       
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
         
         
       
         
 

Onder de knop ‘’Info’’ treft u belangrijke informatie aan, zoals de verzekeringskaart, de polisvoorwaarden en de clausules. Deze kunt u hier downloaden en opslaan.


 
 
         
 

Onder klussenbedrijf wordt verstaan het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen in en/of aan gebouwen zonder dat daarbij werkzaamheden aan de constructie dan wel aan de dragende onderdelen daarvan plaatsvinden c.q. zonder dat deze constructie dan wel dragende onderdelen daarvan worden aangetast. Onder onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen wordt mede verstaan timmerwerk, loodgieters- en CV werk, metselen, stukadoren, tegelen, behangen, schilderen en het leggen van vloerbedekking, parket, laminaat en plavuizen.

         
 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door en/of verband houdende met agrarisch loonwerk, het slopen van dragende constructies, heiwerkzaamheden, bronbemaling, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden, het plaatsen van dakkappellen, steigerbouwen voor derden, het bewerken of verwijderen van asbest en asbesthoudende zaken, werkzaamheden aan elektriciteit- en gasvoorzieningen en de levering, installatie, montage, onderhoud en reparatie etc. van PV-systemen en/of zonnepanelen/zonnepanelensysteem.

         
   
 
 
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         

 
 
         
   
 
 
         
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
  Bent u: lid van NOB of het RB en/of  
  Fiscaal jurist of fiscaal econoom met minstens 1 jaar ervaring en/of  
  voormalig inspecteur/adjunct-rijksaccountant met minimaal 2 jaar ervaring en/of  
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
         
       
       
       
       
       
       
         
    Uitleg  
 
 
  Indien u voor Vangnet voor Verweer kiest, is het niet meer mogelijk om een rechtsbijstanddekkig binnen dit ZZP pakket te sluiten.  
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
         

 
  Uitleg
 
         
   
 
 
         
   
 
 
         
       
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         

 
 
         
       
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         
         
       
       
       
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
         
   
 
 
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         
         
       
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         
         
       
         
 
 
  Premie is exclusief servicebijdrage en assurantiebelasting.  
Klik hier voor de van toepassing zijnde servicebijdrage exclusief assurantiebelasting.  
  Geen resultaat mogelijk. Neem contact op met uw bemiddelaar.  
Lees hier hoe de vergelijking tot stand is gekomen.  
         
         
Gegevens met betrekking tot het risicoadres: