Aansprakelijkheid particulier
    Uitleg  
 
 
         
   
 
 
   
 
 
         
Persoonsgegevens
   
 
 
   
 
 
       
         
Dekkingsgegevens
    Uitleg      
    Uitleg      
    Uitleg      
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
       
    Uitleg      
         
 

COVID-19 (Coronavirus) kan van invloed zijn op de dekking van de polis. De datum die wordt aangehouden als start van de COVID-19 periode met RIVM-maatregelen is 09-03-2020. Wees u ervan bewust dat verzekeraars, bij schadebehandeling in de periode dat de RIVM-maatregelen gelden, hier extra alert op zijn.

         
Betalingsgegevens