MKB Pakket
    Uitleg  
 
 
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
 
  Binnen het MKB pakket hebben wij geen mogelijkheden voor deze hoedanigheid.  
    Uitleg  
 
 
 
         
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg      
 

COVID-19 (Coronavirus) kan van invloed zijn op de dekking van de polis. De datum die wordt aangehouden als start van de COVID-19 periode met RIVM-maatregelen is 09-03-2020. Wees u ervan bewust dat verzekeraars, bij schadebehandeling in de periode dat de RIVM-maatregelen gelden, hier extra alert op zijn.

         
       
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is niet mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden.  
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
 

Onder klussenbedrijf wordt verstaan het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen in en/of aan gebouwen zonder dat daarbij werkzaamheden aan de constructie dan wel aan de dragende onderdelen daarvan plaatsvinden c.q. zonder dat deze constructie dan wel dragende onderdelen daarvan worden aangetast. Onder onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen wordt mede verstaan timmerwerk, loodgieters- en CV werk, metselen, stukadoren, tegelen, behangen, schilderen en het leggen van vloerbedekking, parket, laminaat en plavuizen.

         
 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door en/of verband houdende met agrarisch loonwerk, het slopen van dragende constructies, heiwerkzaamheden, bronbemaling, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden, het plaatsen van dakkappellen, steigerbouwen voor derden, het bewerken of verwijderen van asbest en asbesthoudende zaken, werkzaamheden aan elektriciteit- en gasvoorzieningen en de levering, installatie, montage, onderhoud en reparatie etc. van PV-systemen en/of zonnepanelen/zonnepanelensysteem.

         
   
 
 
       
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
         
   
 
 
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is niet mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden en het ASR VoordeelPakket.  
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
  Hoeveel verschillende vervoermiddelen worden gebruikt  
   
 
 
   
 
 
         
  Uitleg
 
         
       
         
  Worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in ondergrondse tanks?  
   
 
 
 

Bij opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks hebben wij binnen dit Bedrijvenpakket geen mogelijkheden. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw bemiddelaar.

         
  Worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in bovengrondse tanks?  
   
 
 
    Uitleg  
   
 
 
  Worden motorbrandstoffen afgeleverd uit bovengrondse tanks?  
   
 
 
  Wat is de afgeleverde hoeveelheid motorbrandstoffen (m3 op jaarbasis) uit  
       
  Hoeveel vaste en/of vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen op een andere  
       
  Voert verzekeringnemer werkzaamheden uit op locaties van derden?  
   
 
 
  Wat is de jaaromzet uit de werkzaamheden bij derden?  
       
  Wordt bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik gemaakt van open vuur?  
   
 
 
  Houdt verzekeringnemer zich bezig met grondverzet?  
   
 
 
  Hoe groot is het oppervlak van de op het risicoadres aanwezige asbesthoudende dakbedekking en wandbeplating?  
       
  Worden het asbestdak en de wandbeplating binnen 2 jaar na ingangsdatum van deze verzekering  
   
 
 
  Is de verzekeringnemer eigenaar van het risicoadres?  
   
 
 
  Verhuurt verzekeringnemer ( een gedeelte van ) het risicoadres?  
   
 
 
   
 
 
       
       
  Zijn er omstandigheden bekend waardoor bodemverontreiniging kan zijn ontstaan?  
   
 
 
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is alleen mogelijk binnen het BedrijvenTotaalPakket.  
         
  Verzekerd bedrag voor:  
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
Kostbaarheden wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde of getaxeerde waarde.  
Svp specificatie, aankoopnota's en/of taxatierapporten mailen naar info@deribos.nl  
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
       
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is alleen mogelijk bij Nationale Nederlanden.  
         
  Verzekerde bedragen  
       
       
       
       
       
       
       
       
         
    Uitleg  
 
 
         
       
       
         
    Uitleg  
 
 
         
       
       
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is alleen mogelijk bij Nationale Nederlanden.  
         
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
 
         
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
  Deze verzekering biedt geen dekking voor schade veroorzaakt tijdens:  
  - het bezorgen van maaltijden, voedsel en/of drank;  
  - het bezorgen van pakketten;  
  - koerierswerk.  
         
         
Gegevens met betrekking tot het risicoadres:
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg      
    Uitleg