MKB Pakket
    Uitleg  
 
 
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
 
  Binnen het MKB pakket hebben wij geen mogelijkheden voor deze hoedanigheid.  
    Uitleg  
 
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg      
       
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is niet mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden.  
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
         
  Uitleg
 
         
 

Onder klussenbedrijf wordt verstaan het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen in en/of aan gebouwen zonder dat daarbij werkzaamheden aan de constructie dan wel aan de dragende onderdelen daarvan plaatsvinden c.q. zonder dat deze constructie dan wel dragende onderdelen daarvan worden aangetast. Onder onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen wordt mede verstaan timmerwerk, loodgieters- en CV werk, metselen, stukadoren, tegelen, behangen, schilderen en het leggen van vloerbedekking, parket, laminaat en plavuizen.

         
 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door en/of verband houdende met agrarisch loonwerk, het slopen van dragende constructies, heiwerkzaamheden, bronbemaling, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden, het plaatsen van dakkappellen, steigerbouwen voor derden, het bewerken of verwijderen van asbest en asbesthoudende zaken, werkzaamheden aan elektriciteit- en gasvoorzieningen en de levering, installatie, montage, onderhoud en reparatie etc. van PV-systemen en/of zonnepanelen/zonnepanelensysteem.

         
   
 
 
       
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
  Uitleg
 
         
    Uitleg      
         
   
 
 
         
  Deze dekking is niet mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden en het ASR VoordeelPakket.  
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
  Hoeveel verschillende vervoermiddelen worden gebruikt  
   
 
 
   
 
 
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is niet mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden.  
         
       
         
Ondergrondse tanks
  Worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in ondergrondse tanks?  
   
 
 
 

Bij opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks hebben wij binnen dit Bedrijvenpakket geen mogelijkheden. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw bemiddelaar.

         
Bovengrondse tanks
  Worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in bovengrondse tanks?  
   
 
 
  Wat is het aantal te verzekeren bovengrondse tanks?  
       
         
 

Bij opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks hebben wij bij een inhoud binnen dit Bedrijvenpakket geen mogelijkheden. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw bemiddelaar.

       
       
       
         
 

Bij opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks hebben wij bij een inhoud van meer dan 30 m3 binnen dit Bedrijvenpakket geen mogelijkheden. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw bemiddelaar.

  Is er sprake van een vloeistofdichte vloer onder de tank(s)?  
   
 
 
  Worden motorbrandstoffen afgeleverd uit bovengrondse tanks?  
   
 
 
  Wat is de afgeleverde hoeveelheid motorbrandstoffen (m3 op jaarbasis) uit  
       
  Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, conform NEN 5740-protocol voor bodem  
   
 
 
         
Gevaarlijke stoffen
  Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks?  
   
 
 
  Hoeveelheid vaste en/of vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen op een andere  
       
         
Bij derden
  Voert verzekeringnemer werkzaamheden uit op locaties van derden?  
   
 
 
  Wat is de jaaromzet uit de werkzaamheden bij derden?  
       
  Wordt bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik gemaakt van open vuur?  
   
 
 
  Houdt verzekeringnemer zich bezig met grondverzet?  
   
 
 
         
Asbest
  Is er asbesthoudende dakbedekking en/of wandbeplating aanwezig op uw risicoadres?  
   
 
 
  Hoe groot is het oppervlak van de op het risicoadres aanwezige asbesthoudende  
       
   
 
 
   
 
 
   
 
 
  Worden het asbestdak en de wandbeplating binnen 2 jaar na ingangsdatum van deze  
   
 
 
         
Huurder
  Is de verzekeringnemer eigenaar van het risicoadres?  
   
 
 
  Verhuurt verzekeringnemer ( een gedeelte van ) het risicoadres?  
   
 
 
       
       
  Wat is de herbouwwaarde van de verhuurde panden/ruimtes?  
       
         
Eerdere verontreiniging
  Zijn er omstandigheden bekend waardoor bodemverontreiniging kan zijn ontstaan?  
   
 
 
         
  Deze dekking is alleen mogelijk binnen het BedrijvenTotaalPakket.  
         
  Verzekerd bedrag voor:  
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
Kostbaarheden wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde of getaxeerde waarde.  
Svp specificatie, aankoopnota's en/of taxatierapporten mailen naar info@polischeck.nl  
         
 
         
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
         
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
       
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is alleen mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden.  
         
  Verzekerde bedragen  
       
       
       
       
       
       
       
       
         
    Uitleg  
 
 
         
       
       
         
    Uitleg  
 
 
         
       
       
         
  Uitleg
 
  Deze dekking is alleen mogelijk binnen het Zekerheidspakket Nationale Nederlanden  
         
   
 
 
         
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
         
         
   
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
   
 
 
         
  Deze verzekering biedt geen dekking voor schade veroorzaakt tijdens:  
  - het bezorgen van maaltijden, voedsel en/of drank;  
  - het bezorgen van pakketten;  
  - koerierswerk.  
         
         
Gegevens met betrekking tot het risicoadres:
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
    Uitleg      
    Uitleg