Caravan
   
 
 
         
Dekkingsgegevens
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg  
 
 
   
 
 
    Uitleg      
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
 
         
 

Voor bedrijfsmatig gebruik hebben wij geen mogelijkheden.

 

Voor gebruik permanent bewoond hebben wij geen mogelijkheden.

Caravangegevens
    Uitleg      
   
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
    Uitleg  
 
 
 

COVID-19 (Coronavirus) kan van invloed zijn op de dekking van de polis. De datum die wordt aangehouden als start van de COVID-19 periode met RIVM-maatregelen is 09-03-2020. Wees u ervan bewust dat verzekeraars, bij schadebehandeling in de periode dat de RIVM-maatregelen gelden, hier extra alert op zijn.

         
Betalingsgegevens